Viện Quy hoạch Thủy lợi khảo sát dọc sông Hồng phục vụ công tác lập quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình

2023.06.05 - 1312 lượt xem

Trong khuôn khổ Dự án “Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (sau đây gọi tắt là Quy hoạch), ngày 31/5/2023 Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức chuyến khảo sát thực địa dọc sông Hồng nhằm đánh giá hiện trạng, thu thập các số liệu cần thiết để phục vụ cho việc lập quy hoạch thủy lợi lưu vực hai hệ thống sông này. Đoàn khảo sát do ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi làm Trưởng đoàn, có sự tham gia của đại diện Cục Thủy lợi, Hội Tưới tiêu và các đơn vị trực thuộc Viện trực tiếp tính toán, lập Quy hoạch.

Mục tiêu của Quy hoạch là nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển thủy lợi nhằm khai thác, sử dụng tổng hợp và phát triển bền vững nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình, có xét đến tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phát triển thượng nguồn, phục vụ đa mục tiêu (sản xuất nông nghiệp, thủy sản, cấp nước dân sinh, công nghiệp và các ngành kinh tế xã hội khác)

Đoàn công tác đã khảo sát thực trạng thượng lưu các công trình thủy lợi dọc sông Hồng như cống Xuân Quan, Liên Mạc, các trạm bơm Đan Hoài, Thanh Điềm, Ấp Bắc… để đánh giá khả năng lấy nước, các thuận lợi, khó khăn đối với các phương án/giải pháp dự kiến. Trong đó, tập trung khảo sát các vị trí có thể nghiên cứu xây dựng đập dâng trên sông Hồng (hạ lưu cống Xuân Quan), sông Đuống (hạ lưu cống Long Tửu) làm cơ sở tính toán, lựa chọn số lượng, vị trí và quy mô công trình đập dâng dự kiến trong Quy hoạch.

Đoàn cũng đã xem xét thực trạng sạt lờ bờ, bãi sông Hồng, tình trạng hoạt động vận tải đường thủy trên các sông nhằm đề xuất các giải pháp công trình phù hợp; đồng thời xem xét thực trạng các công trình xả nước thải trên sông từ đó, nghiên cứu xem  xét đến vấn đề môi trường khi đề xuất xây dựng đập dâng.

Vấn đề hạ thấp mực nước trên sông Hồng đã diễn ra mạnh mẽ trong thời gian hơn 10 năm trở lại đây gây ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi lấy nước dọc sông Hồng. Căn cứ thực trạng dòng chảy, mực nước, hoạt động của các công trình thủy lợi và các hoạt động khai thác, phát triển kinh tế trên sông cho thấy: Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần xem xét các giải pháp ứng phó đối với tình trạng hạ thấp mực nước, trong đó tập trung vào các công trình dòng chính.

Hình 1. Đoàn thực địa nghiên cứu bản đồ

Hình 2. Kênh dẫn vào cống Xuân Quan

Hình 3. Cống Liên Mạc

Hình 4. Cống Cẩm Đình

Hình 5. Trạm bơm dã chiến Phù Sa

Hình 6. Công trình cống xả thải đô thị

Hình 7. Một số hoạt động kinh tế ven/trên sông

Nguồn: Phòng QHTL Bắc Bộ

Tin cùng loại