Quảng Nam: Mặn xâm nhập gấp 30 lần, gần 1.000ha lúa nguy cơ không thể xuống giống

2023.05.23 - 708 lượt xem

Mặn xâm nhập sớm với nồng độ cao khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối mặt với nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ lúa hè thu.