Tích hợp quy hoạch thủy lợi để khai thác tối đa giá trị nguồn nước

2023.01.05 - 324 lượt xem

Quy hoạch thủy lợi sẽ đảm bảo được các mục tiêu và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai đúng với yêu cầu của một quy hoạch ngành quốc gia.