Hà Nội - Khắc phục tồn tại, nâng chỉ tiêu cấp nước sạch nông thôn

2022.06.27 - 894 lượt xem

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch không đạt kế hoạch, còn 166 xã chưa được lắp đặt mạng cung cấp nước sạch.

Một số tồn tại, hạn chế được chỉ ra là nhà đầu tư triển khai chậm so với tiến độ được giao; một số khu vực chưa có nhà đầu tư.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, 100% hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư và cung cấp nước sạch; xây dựng hệ thống cấp nước bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Cùng với đó, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân chủ động nghiên cứu, đăng ký làm chủ đầu tư các dự án phát triển mạng cấp nước.

TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân vùng nông thôn đều được sử dụng nước sạch (Ảnh minh họa).

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tổng hợp, phân tách rõ bản đồ cấp nước, tiến độ thực hiện theo từng khu vực; xác định khu vực trọng tâm, trọng điểm để thực hiện trước, bảo đảm khả thi và tăng nhanh tỷ lệ bao phủ, hoàn thành chỉ tiêu cấp nước sạch theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: hanoimoi.com.vn