Quảng Trị nỗ lực hoàn thành các công trình hồ đập thuộc dự án WB8

2021.11.18 - 159 lượt xem

Tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm đẩy nhanh khối lượng còn lại của dự án WB8 để kịp hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định vào giữa năm 2022.

Nâng cấp, sửa chữa 12 công trình hồ chứa nước

Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 với tổng mức đầu tư 226.710 triệu đồng. Chủ đầu tư là Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị.

Hiện đơn vị được giao quản lý các tiểu dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (gọi tắt là Ban QLDA) đang quyết tâm hoàn thành các công việc còn lại để dự án hoàn thành đúng thời gian quy định vào giữa năm 2022.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ban QLDA cho biết, dự án WB8 triển khai tại tỉnh Quảng Trị có mục tiêu hỗ trợ thực hiện chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội vùng dự án.

Theo đó, dự án sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước đảm bảo các yêu cầu về an toàn đập của Ngân hàng Thế giới và nâng cấp đường thi công kết hợp quản lý, làm mới nhà quản lý phục vụ công tác quản lý, vận hành 12 công trình hồ chứa nước thuộc tiểu dự án bao gồm: hồ Kinh Môn (xã Trung Sơn, huyện Gio Linh); hồ Khe Muồng (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng); hồ Km6 (phường 4, thành phố Đông Hà); hồ Cổ Kiềng 2 (xã Vĩnh Khê, Vĩnh Linh); hồ Khóm 7 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa); hồ Trằm (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh); hồ Khe Ná (xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh); hồ Khóm 2 (thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh); hồ Đập Hoi 1 & Đập Hoi 2 (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh); hồ Dục Đức (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh); hồ Tân Vĩnh (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) và hồ Đá Cựa (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ).

Có 6 địa phương của tỉnh Quảng Trị được hưởng lợi dự từ tiểu dự án này, gồm huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng, Hướng Hóa và thành phố Đông Hà.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ; cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực; nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội địa phương.

Đối với việc quản lý, khai thác, sử dụng các hồ, đập sau khi hoàn thành dự án sẽ được giao cho Công Ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý khai thác hồ Kinh Môn và UBND các huyện vùng dự án quản lý khai thác các công trình được đầu tư nâng cấp trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ dự án

Dù triển khai thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng theo số liệu thống kê từ BQLDA, tính đến đầu tháng 11/2021, tổng khối lượng khối lượng toàn bộ dự án đạt 95%. Cụ thể, đối với gói Sửa chữa nâng cấp hồ Kinh Môn và đập Hoi đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo thiết kế được duyệt.

Trong đó, gói hồ Kinh Môn đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo thiết kế được duyệt. Riêng một số hạng mục bổ sung được Sở NN-PTNT Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 252/QĐ-SNN ngày 30/8/2021, đã hoàn thành công tác khoan phụt bổ sung tại phân vùng 1; kênh nối tiếp hạ lưu cống đã cơ bản hoàn thành, còn lại bậc nước; khuôn viên hạ lưu cống, gia cố hạ lưu ngầm qua tràn, lan can chuẩn bị thi công. Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2021.

Đối với hồ đập Hoi đến nay đã thực hiện 85% giá trị hợp đồng, cơ bản hoàn thành các hạng mục đập chính, đập phụ 1, đập phụ 3; đập phụ 2 dài 1.592m đã thi công hoàn thành gia cố mái thượng lưu, đang thi công bê tông đỉnh đập và mái hạ lưu; tuyến đường thi công kết hợp quản lý số 2, cống lấy nước, mới được phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 273/QĐ-SNN ngày 23/9/2021 đang triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2021.

Gói thầu sửa chữa và nâng cấp hồ Dục Đức, Khe Ná, Khóm 2, Cổ Kiềng 2 và Trằm hiện chỉ có hồ Dục Đức đang triển khai các hạng mục bổ sung gia cố tràn xả lũ, tuy nhiên nước qua tràn nên chưa thể thi công hoàn thành. Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trước 31/12/2021. Còn lại các hồ Khe Ná, hồ Khóm 2, hồ Cổ Kiềng 2 và hồ Trằm đã được Sở NN-PTNT tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu để bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Ban QLDA đang tổ chức rà soát và xác định cơ cấu vốn để trình Sở NN-PTNT báo cáo UBND tỉnh Quảng Trị trình Bộ NN-PTNT cho chủ trương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để tăng vốn đối ứng, hỗ trợ thực hiện dự án để có cơ sở phân bổ kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 để thực hiện và giải ngân đảm bảo theo tiến độ cam kết với Nhà tài trợ. Đảm bảo dự án tiếp tục thi công xây dựng và hoàn thành các hợp đồng, bàn giao các công trình đưa vào sử dụng trong năm 2021.

Hồ Khe Ná đã được Sở NN- PTNT Quảng Trị tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Ảnh: CĐ.

Đối vói thầu thầu sửa chữa và nâng cấp hồ Khe Muồng, Đá Cựa, Tân Vĩnh hiện các nhà thầu đang gấp rút thi công mái thượng lưu, hạng mục gia cố hạ lưu tràn xả lũ chưa thi công do đang ngập nước…Dự kiến các gói thầu này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 31/12/2021. Riêng các hồ Km6, hồ Khóm 7 đã được Sở NN-PTNT tổ chức kiểm tra nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Để thực hiện tốt và bảo đảm chất lượng các phần việc còn lại, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, đơn vị đang nỗ lực giải quyết tốt một số vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Trong đó có phần vốn đối ứng thuộc gân sách địa phương thuộc kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 chưa được bố trí.

Cụ thể, tỷ lệ phân bổ vốn đối ứng trong tổng mức đầu tư được WB xác định là thấp bất thường (5,26% đối với tiểu dự án). Việc phân bổ vốn đối ứng với tỷ lệ thấp đã gây khó khăn và chậm trễ cho việc triển khai thực hiện dự án. Hiện Word Bank đã đề nghị Bộ NN - PTNT điều chỉnh Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT để huy động vốn đối ứng của tỉnh để hỗ trợ việc thực hiện dự án.

Mặt khác, theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 9/11/2015 của Bộ NN - PTNT, trường hợp cần điều chỉnh dự án đầu tư phải lấy ý kiến của Bộ NN-PTNT. Tuy nhiên, đến nay Bộ NN - PTNT chưa có chủ trương điều chỉnh nên các tiểu dự án thành phần chưa có cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo. Việc báo cáo nghiên cứu khả thi chưa được điều chỉnh nên kế hoạch vốn đối ứng ngân sách địa phương theo kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 chưa được phân bổ đã gây khó khăn trong thực hiện tiểu dự án trong năm 2021.

Mục tiêu của dự án WB8 là tiến hành nâng cấp, sửa chữa đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước đảm bảo các yêu cầu về an toàn đập của Ngân hàng Thế giới và nâng cấp đường thi công kết hợp quản lý, làm mới nhà quản lý phục vụ công tác quản lý, vận hành 12 công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nguồn: nongnghiep.vn