Vĩnh Long thành lập các trạm quản lý khai thác các công trình thủy lợi

2021.09.27 - 110 lượt xem

Tỉnh Vĩnh Long vừa thành lập 4 trạm quản lý khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Sở NN-PTNT. Các trạm này sẽ đi vào hoạt động chính thức từ đầu năm 2022.

Trạm số 1 sẽ quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, sông Cái Ngang, kênh Xã Tàu và vùng 4 xã cù lao huyện Long Hồ thuộc địa bàn các huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình và thành phố Vĩnh Long.    

Trạm số 2 quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Hậu, sông Mang Thít, sông Cái Ngang, kênh Xã Tàu thuộc địa bàn các huyện Tam Bình, Bình Tân và thị xã Bình Minh. 

Trạm số 3 quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Cổ Chiên, sông Mang Thít, kênh Cái Cá - Mây Tức và 2 xã cù lao Thanh Bình - Quới Thiện, thuộc địa bàn huyện Vũng Liêm.

Trạm số 4 quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi thuộc vùng giới hạn bởi sông Hậu, sông Mang Thít, kênh Cái Cá - Mây Tức, kênh Ngã hậu và vùng cù lao Lục Sỹ Thành, thuộc địa bàn huyện Trà Ôn.

Đây là nỗ lực bước đầu của tỉnh Vĩnh Long trong việc củng cố lại tổ chức, bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi kể từ khi Công ty Khai thác công trình thủy nông tỉnh hết nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2007.

Nguồn: nongnghiep.vn