350 tỷ thực hiện dự án thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2

2021.09.21 - 109 lượt xem

Trong đó, các tổ chức quốc tế viện trợ không hoàn lại 11,35 triệu Euro (trên 310 tỷ đồng) thực hiện dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL giai đoạn 2.

Mới đây, Tổng cục Phòng chống thiên tai và Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL (MCRP) cùng với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức  phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến triển khai thực hiện Dự án MCRP giai đoạn 2.

Sạt lở ven sông Cổ Chiên. Ảnh: Minh Đảm.

Hội thảo nhằm cập nhật kết quả thực hiện MCRP giai đoạn 1, giới thiệu và tham vấn UBND, Sở NN-PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường của 13 tỉnh, thành thuộc vùng ĐBSCL về tổ chức thực hiện giai đoạn 2. 

Dự án MCRP là dự án hợp tác phát triển do các Chính phủ Đức, Thụy Sỹ và Việt Nam tài trợ. Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ  ủy quyền và được phối hợp thực thi bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức với Tổng cục Phòng chống Thiên tai trực thuộc Bộ NN-PTNT.

Theo báo cáo của đại diện Dự án MCRP, ở giai đoạn 1, thực hiện từ 2019-2021, dự án đã thiết lập được khung thể chế quan trọng phục vụ công tác điều phối vùng. Đồng thời, lập kế hoạch đầu tư cần thiết nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL.

Cụ thể là các giải pháp hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách, chiến lược nhằm thực hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL và công tác liên kết phát triển vùng. Tiêu biểu như Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 -2020. Đặc biệt là Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng như là các công cụ phục vụ quy hoạch tỉnh và các giải pháp kỹ thuật. Đặc biệt, trong quản lý và bảo vệ vùng ven biển và quản lý hệ thống thuỷ lợi trong vùng.

Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch tỉnh, vùng và quốc gia. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng dẫn lập quy hoạch vùng. Đặc biệt là cố vấn cho các tỉnh ĐBSCL trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, xây dựng chiến lược tăng cường năng lực có tính đến bình đẳng giới để phục vụ triển khai hiệu quả quy hoạch vùng.

Xáng múc gia cố đê bao. Ảnh: Minh Đảm.

Tại hội thảo, Tổng cục Phòng chống thiên tai trình bày dự thảo của dự án MCRP giai đoạn 2. Dự kiến, dự án sẽ triển khai thực hiện từ năm 2022 – 2025. Mục tiêu nhằm cải thiện công tác quản lý sử dụng đất, nước và rừng ngập mặn vùng ven biển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Dự án MCRP giai đoạn 2 sẽ tập trung hỗ trợ vào 3 lĩnh vực chính: Thể chế - chính sách, lập kế hoạch đầu tư, ứng dựng công nghệ và thoát nước - chống ngập đô thị. Dự án bao gồm 4 hợp phần. Hợp phần 1, thiết lập khung thể chế thúc đẩy liên kết phát triển vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Hợp phần 2, cải thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư cấp vùng phục vụ công tác quản lý nước đô thị và nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu có lồng ghép bình đẳng giới. Hợp phần 3, áp dụng các giải pháp công nghệ mới, sáng tạo trong phòng chống sạt lở, xói mòn bờ biển. Qua đó tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái nông thôn. Hợp phần 4, triển khai thực hiện cơ sở hạ tầng thoát nước và chống ngập đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng cục Phòng, chống thiên tai là đơn vị đầu mối và là chủ dự án tiếp thu đóng góp của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL hoàn chỉnh dự án để có cơ sở báo báo Bộ NN-PTNT trình Chính phủ phê duyệt.

Tổng vốn đầu tư cho dự án giai đoạn 2 dự kiến là 12,8 triệu Euro (khoảng 350 tỷ đồng). Trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 11,35 triệu Euro, bao gồm 5,05 triệu Euro từ BMZ và 6,3 triệu Euro từ SECO. Việt Nam sẽ đối ứng từ nguồn vốn ngân sách bằng khoảng 10% vốn viện trợ tương đương khoảng 1,1 triệu Euro.

Nguồn: nongnghiep.vn