Hội thảo lấy ý kiến Chuyên gia cho Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2021.07.23 - 259 lượt xem

(Theo www.tongcucthuyloi.gov.vn) Ngày 15/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua các thời kỳ và các Chuyên gia kỳ cựu trong ngành Thủy lợi đối với Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở báo cáo nội dung quy hoạch do Viện Quy hoạch Thủy lợi trình bày, các đại biểu dự họp đều đánh giá cao nội dung và chất lượng của dự thảo quy hoạch, đây là quy hoạch quốc gia ngành thủy lợi đầu tiên được lập trên phạm vi toàn quốc, là sản phẩm quan trọng của ngành nhằm cụ thể hóa Chiến lược Thủy lợi Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020, là cơ sở để triển khai các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành và nội dung thủy lợi và phòng, chống thiên tai trong quy hoạch tỉnh; để đầu tư, hoàn thiện các giải pháp phát triển thủy lợi lớn, quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia. Góp ý tập trung vào các nội dung:

- Cần chi tiết định hướng và ưu tiên giải quyết tồn tại và các vấn đề thủy lợi lớn trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá và nhận định một cách khoa học có tính đến sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong kỳ quy hoạch trên tinh thần đáp ứng yêu cầu Nghị quyết đại hội Đảng XIII đã đề ra.

- Ý tưởng quy hoạch cần mang tính hiến kế, có thể “mơ tưởng”, không nên gò bó.

- Rà soát lại tên kịch bản phát triển phù hợp với các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội và chi tiết hóa các thông số và tiêu chí được xem xét trong kịch bản phát triển trong đó có tính đến yếu tố nguồn lực trong kịch bản.

- Các nhiệm vụ đề xuất phải phù hợp với đặc điểm, đặc trưng riêng của từng vùng, từng lưu vực sông, như: Hạ thấp mực nước hạ du sông Hồng-Thái Bình, sông Cả...xâm nhập mặn, sụt lún, trữ và cấp ngọt vùng đồng bằng sông Cửu Long, ô nhiễm nguồn nước... và cụ thể hóa bằng các giải pháp hay công trình ưu tiên để đạt được mục tiêu cho từng vùng, đồng thời tính đến các giải pháp chuyển, kết nối, liên kết nguồn nước trước mắt cho nội vùng và liên vùng liền kề như kết nối nội vùng Tây Nguyên, chuyển nước từ Tây Nguyên sang Nam Trung Bộ..., tiến tới hình thành mạng chuyển nước quốc gia.

- Xem xét, bổ sung và đánh giá rõ hơn nội dung liên kết ngành, liên kết vùng giữa quy hoạch với quy hoạch ngành hạ tầng có liên quan, đặc biệt là liên kết giữa hạ tầng thủy lợi với giao thông; rà soát, làm sâu sắc hơn nội dung về phòng, chống thiên tai được trong quy hoạch; tăng hàm lượng nội dung quy hoạch cho các đảo.

- Cần rà soát kỹ, cân đối những giải pháp lựa chọn đến năm 2030, 2045 trong bối cảnh thời gian thực hiện ngắn, nguồn lực có hạn.

- Quy hoạch cần chỉ ra định hướng các vấn đề, nội dung cần tiếp tục triển khai nghiên cứu trong thời gian tới...

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết của các chuyên gia trong nghiên cứu, góp ý cho nội dung dự thảo Quy hoạch,  Tổng cục Thủy lợi nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý và sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các góp ý vào báo cáo Quy hoạch.

NN&NSNT