Làm việc với Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2021.07.05 - 269 lượt xem

(Theo tongcucthuyloi.gov.vn) Ngày 29/6/2021, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Hội Thủy lợi Việt Nam đã làm việc với Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trao đổi, thảo luận về một số nội dung về thủy lợi trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tham gia cuộc họp có Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh, Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam và GS.TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

 

Quang cảnh cuộc họp 

Nội dung trao đổi, thảo luận tập trung vào quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển thủy lợi trong quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phương án và cách thức phân vùng sinh thái và phương án đồng bộ giữa phát triển hạ tầng giao thông với hạ tầng thủy lợi trọng tâm là kết hợp giữa hệ thống đường cao tốc với hệ thống cống. Trên cơ sở nội dung trình bày của Hội Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam và thảo luận, trao đổi giữa các bên, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam chuẩn bị chỉ tiết một số nội dung về phân vùng sinh thái, vị trí đề nghị điều chỉnh tuyến cao tốc để có thể kết hợp giữa đường với cống và danh mục công trình hạ tầng thủy lợi đưa vào quy hoạch để đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long với Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi để trao đổi, thảo luận trong cuộc họp tới.

NN&NSNT