Công tác chuẩn bị xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

2021.01.13 - 141 lượt xem

Ngày 12/01/2021 tại Tổng cục Thủy lợi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp và Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng Đề án an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án) với sự tham tham dự của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gồm: các Tổng cục: Thủy lợi, Phòng, chống thiên tai, Lâm nghiệp; các Vụ: Kế hoạch, Pháp chế, Khoa học Công nghệ và Môi trường; các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Trồng trọt, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam; Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam; Trường Đại học Thủy lợi.

Trên cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị xây dựng Đề án của Tổng cục Thủy lợi và ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, chỉ đạo:

- Giao Tổng cục Thủy lợi nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết và trình ban hành: Kế hoạch xây dựng Đề án; Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan quản lý, chuyên gia chuyên sâu về các lĩnh vực: thủy lợi; phòng, chống thiên tai, lâm nghiệp, trồng trọt…

- Chuẩn bị nội dung cụ thể phân giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Trên cơ sở Đề án đã có xây dựng nội dung Đề án nghiên cứu bổ sung các nội dung mới nếu cần thiết.

Nguồn: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/