Ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi

2020.04.03 - 948 lượt xem

Ngày 27/3/2020, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký Quyết định số 1117/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi.

Mục tiêu của Kế hoạch là nâng cao năng lực của hệ thống KTTV chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi, bảo đảm đủ công cụ, thiết bị quan trắc theo quy định hiện hành, từng bước nâng cấp tự động hóa, bảo đảm phục vụ công tác quản lý, vận hành, phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống lũ, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng, giám sát chất lượng nước trong công trình thủy lợi đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
 
Mục tiêu cụ thể: đến năm 2025, hoàn thiện CSDL KTTV chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi, kết nối với một số cơ dở dữ liệu chuyên ngành khác, từng bước lắp đặt hệ thống tự động hóa đo đạc hoặc thuê cung cấp dịch vụ đo đạc tự động, xây dựng hệ thống thu thập, truyền số liệu, CSDL và chia sẻ thông tin qua mạng internet, có kết nối ở mức độ phù hợp với hệ thống KTTV Quốc gia.

Đến năm 2030, hoàn thành việc đo đạc tự động số liệu KTTV chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi; kết nối CSDL KTTV chuyên dùng với CSDL chuyên ngành khác và hệ thống thông tin điện tử của mạng lưới KTTV Quốc gia.

Kế hoạch gồm 4 phần: Sự cần thiết và cơ sở ban hành kế hoạch; Quan điểm và mục tiêu của kế hoạch; Nhiệm vụ và giải pháp; Tổ chức thực hiện.
 

Mời tải về Quyết định 1117/QĐ-BNN-TCTL tại đây./.

Nguồn: tongcucthuyloi.gov.vn