Viện Quy hoạch Thủy lợi - Viện Địa lý (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp thực địa sông Cả phục vụ nhiệm vụ đề tài

2016.07.08 - 3090 lượt xem

Từ ngày 27/6 đến ngày 03/7 năm 2016 Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp với Viện Địa Lý – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức đi thực địa lưu vực sông Cả nhằm tổng quan lưu vực, điều tra quản lý và sử dụng nguồn nước trên lưu vực để phục vụ đề tài “Nghiên cứu tính toán dòng chảy.

Sông Cả có tổng diện tích lưu vực là 27.200 km2, trong đó phần thuộc lãnh thổ Việt Nam có diện tích 17.730 km2, chiếm 65,2%, phần lớn thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là con sông có lượng dòng chảy khá dồi dào nhưng phân bố không đều trong năm. Mùa mưa, lũ rất ác liệt, nhưng vào mùa kiệt, nguồn nước khan hiếm, mực nước xuống rất thấp. Sông Cả chảy qua địa phận huyện Kì Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, giữa các huyện Thanh ChươngHưng Nguyênthành phố VinhNghi Lộc của tỉnh Nghệ An rồi vào Đức Thọ, Nghi Xuânthị xã Hồng Lĩnh của tỉnh Hà Tĩnh trước khi đổ ra cửa Hội, đoạn chảy trong nội địa Việt Nam khoảng 361 km. Sông Cả nằm ở cao độ 294m, chảy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam.

Đề tài: “Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ưng dụng các mô hình toán và công nghệ viễn thám” do TS. Nguyễn Văn Tuấn - Viện Quy hoạch Thủy lợi chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài:
Nghiên cứu tính toán đánh giá được dòng chảy và nhu cầu nước bằng phương pháp mô hình toán và công nghệ viễn thám, qua đó đề xuất được giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước lưu vực sông Cả.
Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá được vấn đề quản lý và sử dụng nước trên lưu vực sông Cả.
- Phân tích lựa chọn và xây dựng được bộ mô hình toán và công nghệ viễn thám phù hợp cho vùng nghiên cứu.
- Ứng dụng mô hình toán và công nghệ viễn thám trong tính toán dòng chảy và nhu cầu nước.
- Lập được cơ sở dữ liệu bản đồ, số liệu... thể hiện các yếu tố liên quan đến nguồn nước và quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước trên lưu vực.
- Đề xuất giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước lưu vực sông Cả.

Sau đây là một vài hình ảnh đoàn đi thực địa:Hồ Kẻ GỗHồ Sông Rác


Thủy điện Bản Vẽ


Thủy điện Chi Khê


Đập Ngàn Trươi


Thủy điện Khe Bố

Đập Vu Quang

Hệ thống kênh tưới Vu QuangCống Đò Điểm


Trạm Bơm Linh Cảm

Làm việc với Công ty Thủy điện Bản Vẽ

 

Tin cùng loại