Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùii và vùng phụ cận. Mã số ĐTĐL.CN-16/20.

2023.03.14 - 3986 lượt xem

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức họp Hội đồng Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Nhà nước: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận”. Mã số ĐTĐL.CN-16/20

Hội đồng nghiệm thu do ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng chủ trì và có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu và thảo luận, đánh giá đầy đủ, chi tiết các sản phẩm khoa học của đề tài. Đánh giá chung về kết quả đạt được và các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, Hội đồng đã có các nhận xét chung về đề tài như sau:

- Việc triển khai Đề tài nghiên cứu đối với ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và phụ cận là vô cùng cần thiết, mang ý nghĩa thực tiễn cao đối với khu vực thường xuyên bị ngập lụt, úng ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội.

- Đề tài đã bám sát và thực hiện đầy đủ các sản phẩm khoa học theo đặt hàng, bao gồm các báo cáo sản phẩm khoa học và  các bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành thủy lợi, tài nguyên nước.

- Kết quả đề tài thể hiện khối lượng nghiên cứu, tính toán lớn. Đã nghiên cứu, phân tích lựa chọn và đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận. Kết quả đã được UBND thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội đánh giá cao, đề nghị tiếp tục nghiên cứu áp dụng trong thực tiễn.

- Hội đồng nghiệm thu thống nhất kết quả 07/07 Đạt và yêu cầu đề tài cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng.

Một số hình ảnh nghiệm thu Hội đồng: