Báo cáo Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cả - Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

2022.11.14 - 2238 lượt xem

(Theo http://www.tongcucthuyloi.gov.vn), Ngày 11/11/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp Báo cáo Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cả - Thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Tại Tổng cục Thuỷ lợi dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp-Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cả thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã họp, tham dự cuộc họp có Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Lương Văn Anh-Phó chủ tịch Hội đồng và 14 thành viện Hội là đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị  trực thuộc Bộ (Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục trồng trọt, Viện Quy hoạch Thủy lợi…) và các đại biểu mời.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp-Chủ tịch Hội đồng, chủ trì họp Hội đồng

Chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch hội đồng nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của nguồn nước lưu vực sông Cả đối với sự phát triển bền vững khu vực Bắc Trung bộ nói chung và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong lưu vực nói riêng. Do vậy, nhiệm vụ lập quy hoạch cần phải xác định rõ quan điểm và cách tiếp cận tổng hợp, liên vùng, phục vụ đa ngành trong quá trình lập quy hoạch, các giải pháp đề xuất trong quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi, có phân kỳ đầu tư rõ ràng, giải quyết được các vấn đề cấp bách về nguồn nước trên lưu vực như hạ thấp mực nước, xâm nhập mặn, thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt các vùng như Nam Nghệ An, miền núi của tỉnh Hà Tĩnh; trả lời và khẳng định về tính khả thi đối với các giải pháp lớn, tác động rộng như đập dâng trên sông Lam, hồ Thác Muối, có nâng đê, khép kín đê hay không?...

Các Đại biểu có ý kiến tại Hội nghị

Sau khi nghe đại diện Vụ Nguồn nước và NSNT-Tổng cục Thủy lợi báo cáo các nội dung Nhiệm vụ lập Quy hoạch, ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự,  Phó Chủ tịch Hội đồng đã chỉ đạo đơn vị chủ trì nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, tiếp thu, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch theo ý kiến của tất cả thành viên Hội đồng báo cáo và trình Bộ phê duyệt, triển khai dự án theo quy định. Nội dung nhiệm vụ lâp quy hoạch phải thể hiện rõ quan điểm về tính đồng bộ giữa quy hoạch này và các quy hoạch cấp trên đã có, kế thừa tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu, đánh giá của các công trình nghiên cứu đã thực hiện trên lưu vực, kết hợp đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch kỳ trước...để nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các phương án và giải pháp quy hoạch đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội trên lưu vực, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.