Hội thảo khoa học xin ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để hoàn thiện nội dung Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận”, mã số: ĐTĐL.CN-16/20

2022.11.14 - 2017 lượt xem

Sáng ngày 10/11/2022, tại trụ sở Viện Quy hoạch Thủy lợi, Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng đã chủ trì Hội thảo khoa học để xin ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để hoàn thiện nội dung Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận”, mã số: ĐTĐL.CN-16/20.

Tham dự có các đại diện đến từ các cơ quan chuyên môn như Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam, đại diện các Hội nghề nghiệp như Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Tưới tiêu Việt Nam; đại diện các cơ quan quản lý như Tổng cục Thủy lợi; Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội; đại diện chính quyền địa phương gồm có UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Nam Phương Tiến.

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu trình bày các kết quả chính, các đại biểu tham gia ý kiến về kết quả nghiên cứu, Viện trưởng đánh giá cao và tin tưởng vào kết quả nghiên cứu, đồng thời gửi lời trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đại biểu, nhà khoa học với đề tài; yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu tham dự họp và sớm hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: