Nghiệm thu cấp Quốc gia Đề tài NCKH thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số KC.08/16-20.

2021.01.23 - 5627 lượt xem

Ngày 21/01/2021, Bộ Khoa học và Công Nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Quốc gia Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng, liên lưu vực sông khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”, mã số KC.08.29/16-20. Đề tài do Viện Quy hoạch Thủy lợi là cơ quan chủ trì phối hợp với một số cơ quan trong và ngoài Bộ thực hiện. Chủ nhiệm Đề tài là Ths. KSCC. Đặng Thị Kim Nhung, trưởng phòng Quy hoạch Thủy lợi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia gồm 09 nhà khoa học đến từ Ban Chủ nhiệm Chương trình KC08/16-20; Hội địa chất thủy văn Việt Nam; Trường Đại học Thủy lợi; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội; Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực sông biển - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội – Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam; Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Vũ Việt – Giám đốc Ban chủ nhiệm Chương trình KC08/16-20 làm Chủ tịch Hội đồng.

Tham gia buổi nghiệm thu có các đại diện đến từ Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên – Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm Chương trình KC08/16-20; Đại diện cơ quan chủ trì Đề tài có ông Đỗ Văn Thành – Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi và các thành viên Đề tài.

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm đề tài Ths. KSCC. Đặng Thị Kim Nhung thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện Đề tài, báo cáo các sản phẩm khoa học và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nhấn mạnh những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn của đề tài…

Đề tài với mục tiêu là đề xuất được giải pháp phù hợp và hiệu quả để điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng liên lưu vực sông khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, hạn hán thiếu nước khu vực  Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của Đề tài và đã hoàn thành vượt một số sản phẩm so với đặt hàng gồm 06 sản phẩm khoa học; 03 bài báo, tạp chí Khoa học trong nước, 01 bài báo Khoa học quốc tế cũng như đã hỗ trợ đào tạo 02 Tiến sĩ và 01 Thạc sỹ.

Buổi nghiệm thu diễn ra thành công tốt đẹp và Hội đồng thống nhất đánh giá cao tính mới tính sáng tạo của Đề tài bao gồm: Đã giải quyết hàng loạt bài toán có tính chất mới chưa từng được thực hiện tại Việt Nam như: (i) Xác định rõ cơ sở khoa học về nguồn nước, địa hình và hình thái sông ngòi, đặc điểm sử dụng nước và hạn hán thiếu nước, khả năng tích trữ nước của các công trình …, (ii) Đánh giá được một cách tổng thể và chi tiết tính chất, mức độ thừa thiếu nước theo không gian và thời gian trên quy mô 02 vùng kinh tế lớn của cả nước. (iii) Xác định được các khu vực, công trình là “kho” dự trữ nước chính trong vùng và các vùng, khu vực là vùng cần phải hỗ trợ, liên kết nguồn nước trong vùng NTB&TN, (iv) Đề xuất các giải pháp liên kết nguồn nước giữa các phân vùng, các lưu vực có thể làm thay đổi căn bản tình trạng thiếu nước trong khu vực. (v) Đánh giá và đề xuất các giải pháp phi công trình nhằm chuyển đổi mục đích sử dụng của các công trình thủy điện chuyển nước hiện có trong khu vực.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu cấp Quốc gia:

Nguồn: Viện Quy hoạch thủy lợi