Nghiệm thu cơ sở Đề tài NCKH cấp Nhà nước thuộc KC.08/16-20: “NC cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng, liên lưu vực sông khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ"

2020.11.26 - 5605 lượt xem

Ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Viện Quy hoạch Thủy lợi do Ông Đỗ Văn Thành – Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu thành công cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC.08/16-20: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng, liên lưu vực sông khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ”, mã số KC.08.29/16-20 do Ths. KSCC. Đặng Thị Kim Nhung làm chủ nhiệm.

Đề tài với mục tiêu là đề xuất được giải pháp phù hợp và hiệu quả để điều hòa, phân bổ nguồn nước liên vùng liên lưu vực sông khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, hạn hán thiếu nước khu vực  Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đề tài đã hoàn thành đủ 6 sản phẩm khoa học cùng các bài báo khoa học trong nước và quốc tế cũng như đã hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ và Thạc sỹ.

Hội đồng nghiệm thu bao gồm các thành viên đến từ: Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường – Bộ Nông nghiệp & PTNT; Vụ Nguồn nước và NSNT, Vụ An toàn đập – Tổng Cục Thủy lợi; Trường Đại học Thủy lợi; Viện Quy hoạch Thủy lợi, các nhà khoa học đã đánh giá cao về hàm lượng khoa học, đóng góp mới cũng như khối lượng nghiên cứu đồ sộ của Đề tài. Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, chất lượng và có ý nghĩa thực tiễn cao, đã có đóng góp lớn cho định hướng phát triển của ngành nước và chiến lược về an ninh nguồn nước dài hạn của Quốc gia.

Hội đồng thống nhất và đánh giá cao tính mới tính sáng tạo của đề tài bao gồm: Cơ sở khoa học và thực tiễn về điều hòa chuyển nước vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Xây dựng được bộ mô hình tính toán đánh giá tổng thể về nguồn nước, nhu cầu nước ở hiện tại và tương lai trong điều kiện biến đổi khí hậu 2046-2065 theo 45 phân vùng; Đánh giá được toàn diện dung tích trữ trong các hệ thống thuỷ lợi – thuỷ điện, nhu cầu nước ở hiện tại và tương lai cũng như thống nhất với các kiến nghị của đề tài. Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện và làm nổi bật hơn về kết quả nghiên cứu cũng như đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá và xếp loại: Xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu cấp cơ sở:

Nguồn: Phòng QHTL Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Viện QHTL