Hội thảo “ Nghiên cứu đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt và đề xuất các giải pháp phòng tránh, thích ứng cho các khu vực tập trung đông dân cư, đô thị vùng miền núi Bắc Bộ”

2020.07.09 - 4728 lượt xem

Trong khuôn khổ đề tài NCKH cấp Nhà nước “ Nghiên cứu đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt và đề xuất các giải pháp phòng tránh, thích ứng cho các khu vực tập trung đông dân cư, đô thị vùng miền núi Bắc Bộ” mã số KC.08.26/16-20 của Bộ Khoa học và Công nghệ giao, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Viết Sơn, Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã tổ chức các hội thảo với chủ đề “ Nghiên cứu đánh giá rủi ro, ngập lụt và đề xuất các giải pháp phòng, tránh, thích ứng” tại 05 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn và Cao Bằng trong tháng 7 năm 2020.

Lãnh đạo Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã tham dự và chủ trì các cuộc hội thảo này. Tham dự hội thảo có đại diện của Ban chủ nhiệm chương trình KC08, Văn phòng các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, UBND các tỉnh, các Sở Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Chi cục Thuỷ lợi, UBND một số xã, phường có nguy cơ ngập lũ tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn và Cao Bằng

Tại các cuộc hội thảo này, nhóm nghiên cứu đề tài đã trình bày đặc điểm tự nhiên, địa hình, hiện trạng các công trình phòng chống lũ, lịch sử các trận mưa, lũ xảy ra ở từng địa phương, sau đó phân tích, lựa chọn công cụ nghiên cứu, phương pháp tính toán thuỷ lực, tính toán thiệt hại lũ để đánh giá mức độ ngập lũ, thiệt hại do lũ theo từng kịch bản. Đề tài đã đưa ra các giải pháp phòng chống lũ cần tiếp tục triển khai và đề xuất các kế hoạch và phương án ứng phó rủi ro do lũ cho từng địa phương cụ thể

Một số hình ảnh của các cuộc hội thảo

Hội thảo tại Hà Giang

Hội thảo tại Yên Bái

Hội thảo tại Sơn La

Hội thảo tại Lạng Sơn

Hội thảo tại Cao Bằng

Nguồn: IWRP

 

 

Tin cùng loại