Chương trình đào tạo “Chương trình xây dựng năng lực về quản lý tài nguyên nước bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

2016.07.31 - 3332 lượt xem

Để nâng cao năng lực cho cán bộ trong việc quản lý tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu, Viện QHTL đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Viện Nam (WB) tổ chức một chuỗi khóa đào tạo với chủ đề “Chương trình xây dựng năng lực về quản lý tài nguyên nước (QLTNN) bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”. 

Các khóa đào tạo được tổ chức tại Viện Quy hoạch Thủy lợi trong tháng 4, tháng 5 năm 2015. Các học viên tham dự đến từ các Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa; Đại diện của các Chi cục Thủy Lợi tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Giang, Bắc Ninh; Đại diện của Sở NN&PTNT Tỉnh Nghệ An, Hòa Bình…

Quản lý tài nguyên nước là việc bảo đảm tài nguyên nước được quản lý, bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Để đảm bảo quản lý tài nguyên nước bền vững một cách hiệu quả cần phải có kiến thức và kinh nghiệm quản lý một cách có hệ thống.

Khóa học đã cung cấp các kiến thức về cách tiếp cận đa ngành trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Học viên được cập nhật thông tin kịch bản về biến đổi khí hậu, tiếp cận với các công cụ hỗ trợ, đánh giá, báo cáo quá trình ra quyết định quản lý tài nguyên nước. Ngoài ra, học viên còn tham gia hoạt động thực địa tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, thực địa tại các cống Cầu Xe, An Thổ và tại công trình phân lũ sông Đáy.

Các học viên hài lòng và đánh giá cao chất lượng của các khóa đào tạo về các nội dung được truyền tải. Các học viên mong muốn sẽ được tham dự nhiều khóa học tương tự do Viện QHTL tổ chức trong tương lai.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: htqt@iwrp.gov.vn

Tin cùng loại