Quyết định số 2395/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/6/2016 Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án SX thử nghiệm cấp Bộ phục vụ tái cơ cấu ngành NN và PTNT bắt đầu thực hiện từ năm 2017

2016.06.17 - 2553 lượt xem


Phụ lục kèm theo

Tin cùng loại