Họp trực tuyến dự án về "Giám sát, dự báo hạn hán năng suất, cây trồng" tại Việt Nam

2020.06.09 - 4666 lượt xem

Trong khuôn khổ dự án, ngày  14/05/2020, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tham gia cuộc họp trực tuyến “Giám sát, dự báo hạn hán, năng suất cây trồng, hạn hán” do Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và SERVIR-Mekong phối hợp thực hiện.

Dự án “Giám sát, dự báo hạn hán, năng suất cây trồng, hạn hán” có mục tiêu xây dựng hệ thống quan trắc và dự báo hạn hán, năng suất cây trồng cho các quốc gia vùng hạ lưu sông Mê Kông thông qua việc ứng dụng các thế hệ dữ liệu viễn thám và mô hình toán mới trong đánh giá thủy văn, nguồn nước cũng như quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Dự án do Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ khởi xướng, thực hiện cùng các đối tác quốc tế và khu vực, trong đó có Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Trong buổi họp, các bên đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công nghệ, kỹ thuật tính toán, tiến độ thực hiện và dự kiến công việc trong thời gian  tới. Phía Việt Nam đã chủ động đề xuất vùng nghiên cứu, đồng thời trao đổi thông tin các chương trình, dự án đang thực hiện trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hạn hán, thiếu nước và năng suất cây trồng.

Kết thúc buổi làm việc,  Viện Quy hoạch Thủy lợi và các đối tác quốc tế đã thống nhất kế hoạch hợp tác, làm việc, nhiệm vụ của các bên, tiến độ dự án và kế hoạch đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ.

 

Nguồn: Phòng Đào tạo, Hợp tác Quốc tế -  Viện QHTL

Tin cùng loại