Dự báo 9 tháng (Bước thời gian 6h)(từ ngày 11-10-2023 đến ngày 12-07-2024 )

Dự báo Mưa

Dự báo Nhiệt độ

Dự báo Tốc độ gió

 BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA, GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ THEO VỊ TRÍ ແຜນທີ່ຄາດຄະເນເລື່ອງຝົນ, ລົມ ແລະ ອຸ່ນນະພູມຕາມທີ່ຕັ້ງ   

Tải bảng mưa dự báo 9 tháng từ mô hình CFS (NOAA)

Tải bảng nhiệt độ dự báo 9 tháng từ mô hình CFS (NOAA)                  

(Các nguồn số liệu này được khai thác từ sản phẩm dự báo từ mô hình GFS (Global Forecast System) và CFS (Climate Forecast System ) trên hệ thống NOMADS của Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA). Các thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Viện Quy hoạch Thủy lợi để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Viện Quy hoạch Thủy lợi chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, Viện Quy hoạch hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một bên thứ ba khác về mọi tổn thất và hậu quả trực tiếp cũng như gián tiếp do sử dụng hay lạm dụng các dự báo.).

                  (Ý kiến đóng góp xin gửi về : buidangminhgm@gmail.com;  ).