Dự báo 10 ngày GEOS (NASA) (Bước 3 giờ)(từ ngày 28-10-2020 đến ngày 07-11-2020 )

Dự báo Mưa

Dự báo Nhiệt độ

Dự báo Độ ẩm

Dự báo Dông lốc

Dự báo Áp suất

BẢN ĐỒ DỰ BÁO MƯA, GIÓ VÀ NHIỆT ĐỘ THEO VỊ TRÍ ແຜ່ນທີ່ຄາດຄະເນຝົນ, ລົມ ແລະ ອຸນນະພູມ

Tải bảng mưa dự báo 10 ngày GEOS (NASA) - lưới 0.25 độ

Tải bảng nhiệt độ dự báo 10 ngày GEOS (NASA)lưới 0.25 độ

Tải bảng độ âm dự báo 10 ngày GEOS (NASA) - lưới 0.25 độ

Tải bảng áp suất dự báo 10 ngày GEOS (NASA) - lưới 0.25 độ

(Các nguồn số liệu này được khai thác từ sản phẩm dự báo từ mô hình GOES5 (NASA) trên hệ thống NCCS (Trung tâm mô phỏng khí hậu của NASA). Các thông tin này được cung cấp miễn phí bởi Viện Quy hoạch Thủy lợi để thí nghiệm và tham khảo mà thôi. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như mọi hậu quả do việc sử dụng các dự báo. Viện Quy hoạch Thủy lợi chỉ cung cấp nguyên bản các dự báo và hoàn toàn không bảo đảm sự chính xác, cách sử dụng và áp dụng các dự báo. Trong tất cả mọi trường hợp, Viện Quy hoạch hoàn toàn không chịu trách nhiệm với người sử dụng hay một bên thứ ba khác về mọi tổn thất và hậu quả trực tiếp cũng như gián tiếp do sử dụng hay lạm dụng các dự báo.).

(Ý kiến đóng góp xin gửi về : Bùi Quang Tuân, 0912653837, buidangminhgm@gmail.com;  ).