Dự án: “Hỗ trợ tăng cường năng lực các Viện ngành nước (WRSI) – Chương trình hỗ trợ ngành nước (WAterSPS)”

2016.07.31 - 3318 lượt xem

Dự án: “Hỗ trợ tăng cường năng lực các Viện ngành nước (WRSI) – Chương trình hỗ trợ ngành nước (WAterSPS)” Cơ quan đối tác: DHI Water & Environment (Đan Mạch)

Được sự tài trợ của Cơ quan hợp tác phát triển quốc tê Đan Mạch (DANIDA) và nằm trong chương trình thuộc Chương trình hỗ trợ ngành nước (WAterSPS) do Bộ NN&PTNT thực hiện, Viện Quy hoạch Thủy lợi phối hợp với DHI Water & Environment (Đan Mạch) bắt đầu triển khai dự án :”Hỗ trợ tăng cường năng lực các Viện ngành nước (WRSI)” thực hiện trong giai đoạn 2001 – 2007.

Dự án WRSI được thực hiện nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới quản lý tài nguyên nước tổng hợp, cấp nước và vệ sinh nông thôn và đô thị thuộc khung chính sách và thể chế quản lý ngành nước tại Việt Nam.

Thành phần chính của hỗ trợ bao gồm việc chuyển giao các công cụ mô hình và đào tạo ứng dụng các công cụ này hỗ trợ cho quá trình quản lý và quy hoạch tài nguyên nước tổng hợp; đào tạo lập đề cương và thực hiện các nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế; hỗ trợ soạn thảo chiến lược phát triển tổ chức và mạng làm việc quốc tế.

Các nghiên cứu điển hình được triển khai trong khuôn khổ dự án bao gồm:

  • Nghiên cứu quy hoạch & quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cả 
  • Xây dựng một bộ mô hình tích hợp cho lưu vực sông Sêrêpôk

Các công cụ và mô hình được chuyển giao bao gồm:

DB/GIS

Thiết lập hệ thống thông tin tài nguyên nước tích hợp dữ liệu thời gian và không gian 

NAM

Mô hình mưa dòng chảy 

MIKE BASIN

Công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên nền GIS 

MIKE 11

Hệ thống mô hình thủy lực 1 chiều cho sông, gồm các môđun đánh giá lũ và các công trình điều khiển (HD), lập bản đồ lũ (GIS), vỡ đập (DB), vận hành công trình (SO), xâm nhập mặn (AD), chất lượng nước (ECOLAB), vận chuyển bùn cát (ST) 

MIKE 21

Mô phỏng dòng chảy 2 chiều (HD) và chất lượng nước (ECOLAB) tại cửa sông và bãi ngập 

MIKE FLOOD

Công cụ lập mô hình tương tác giữa sông (1D) và bãi ngập (2D) 

MIKE 21C

Công cụ mô phỏng hình thái sông để đánh giá xói lở bờ, xói sâu và bồi, và thiết kế các biện pháp bảo vệ 

FLOOD WATCH

Công cụ hỗ trợ ra quyết định cho dự báo và cảnh báo lũ theo thời gian thực

Sau 5 năm thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả tiêu biểu như:

  • Nâng cao khả năng thiết lập và ứng dựng công nghệ thông tin và mô hình hỗ trợ cho quản lý và quy hoạch tài nguyên nước tổng hợp.
  • Nâng cao ghi nhận và hiểu biết về các vấn đề môi trường, kinh tế và xã hội nhằm xác định và lồng ghép đầu vào của chuyên viên trong nghiên cứu.
  • Nâng cao năng lực thiết kế và quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược và soạn thảo chi tiết kế hoạch phát triển chiến lược.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ: htqt@iwrp.gov.vn

Một số hình ảnh

Tin cùng loại