Hội thảo: Quản lý nước bền vững - Khung hợp tác có sự tham gia hướng đến quản lý các rủi ro liên quan đến nước

2024.07.06 - 48 lượt xem

Ngày 21/6/2024, Tổ chức Water Stewardship Vietnam (WSVN) đã phối hợp với Viện Quy Hoạch Thủy Lợi tổ chức hội thảo Quản lý nước bền vững – Khung hợp tác có sự tham gia hướng đến quản lý các rủi ro liên quan đến nước nhằm mục đích giới thiệu về khung quản lý nước bền vững (water stewardship), xây dựng nền tảng hợp tác quản lý nước có sự tham gia của các bên sử dụng nước và định hướng xây dựng bộ hướng dẫn quản lý nước bền vững như một công cụ giúp doanh nghiệp và chính quyền địa phương tham gia quản lý hiệu quả hơn.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ, từ các viện quy hoạch và cơ quan trực tiếp quản lý nguồn tài nguyên nước, đến các cơ quan quản lý hoạt động cần sử dụng nước trong quá trình vận hành (sản xuất điện, thủy điện, công nghiệp, nông nghiệp…).

Thông qua hoạt động Mô phỏng Nước-Năng Lượng-Lương Thực, các đại diện từ các cơ quan thực hiện chính sách trải nghiệm một góc nhìn khác về quản lý nước dưới góc độ của người sử dụng nước. Có thể thấy việc chỉ tập trung và phụ thuộc vào tính hiệu quả của việc phân phối và quản lý nước từ khối các cơ quan hành chính nhà nước không đủ để giải quyết nhiều vấn đề xã hội phát sinh từ tình trạng thiếu nước, thừa nước hoặc ô nhiễm.

Hội thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác và đàm phán giữa các bên liên quan để tận dụng các nguồn lực khác nhau và đa dạng hóa các giải pháp để quản lí nước bền vững.

Hoạt động mô phỏng Nước - Năng lượng - Lương thực

Toàn cảnh Hội thảo

Nguồn: Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin cùng loại