Đoàn kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nghị định thư của Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại Viện Quy hoạch Thủy lợi.

2023.07.13 - 2230 lượt xem

Ngày 12 tháng 7 năm 2023, thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ theo nghị định thư giữa Việt Nam, Nhật Bản và In-đô-nê-xi-a, Đoàn kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc tại Viện Quy hoạch Thủy lợi. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Chương trình khoa học công nghệ quốc gia (“VPCTQG”), Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các nhà khoa học trong tổ chuyên gia. Tham dự cuộc họp về phía Viện Quy hoạch Thủy lợi có TS. Lương Ngọc Chung, Phó Viện trưởng, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Phòng: Đào tạo, Hợp tác quốc tế; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tài chính, Kế toán.

Thay mặt cho nhóm thực hiện nhiệm vụ, ThS. Hà Thanh Lân, Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo Đoàn kiểm tra một số nội dung liên quan như:

- Tiến độ thực hiện các nội dung, sản phẩm chuyên môn, hợp tác quốc tế trong thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày ký hợp đồng;

- Tình hình sử dụng kinh phí được cấp năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023;

- Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và các đề xuất, kiến nghị với VPCTQG, Vụ Hợp tác quốc tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc VPCTQG, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung báo cáo của Viện Quy hoạch thủy lợi và đề nghị Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, báo cáo chuyên môn để làm thủ tục xác nhận khối lượng và cấp kinh phí theo quy định.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ theo nghị định thư “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý nước thông minh dựa trên viễn thám và học máy hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bền vững” (tên tiếng Anh: “Development of machine learning and remote sensing-based water management platform for sustainable agriculture in Asian deltas”), mã số NĐT/eASIA/22/26 do Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ có sự tham gia của năm đối tác đến từ 3 quốc gia, ngoài Viện Quy hoạch Thủy lợi còn có Đại học Niigata, Đại học Kobe, Đại học Kindai (Nhật Bản) và Đại học Nông nghiệp Bogor (In-đô-nê-xi-a).

Phòng Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin cùng loại