Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi”

2023.03.17 - 1689 lượt xem

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Viện Quy hoạch Thủy lợi đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia đề tài trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, cấp nước, tiêu, thoát nước phù hợp cho cây trồng cạn chủ lực và một số đối tượng phi nông nghiệp xen kẹp trong hệ thống thủy lợi”

Hội thảo do ông Đỗ Văn Thành, Viện trưởng, Chủ nhiệm Đề tài và ông Lê Văn Chín, Trưởng khoa Kỹ thuật tài nguyên nước đồng chủ trì và có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi.

Tại Hội thảo các chuyên gia tham dự đều đánh giá cao về các nội dung KHCN liên quan đến kết quả nghiên cứu của Đề tài đồng thời có những trao đổi, thảo luận, đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung nghiên cứu liên quan để hoàn thiện kết quả nghiên cứu. Các nội dung thảo luận tập trung vào 2 vấn đề chính:

- Cách tiếp cận, phương pháp luận và các khái niệm, định nghĩa liên quan đến mức đảm bảo tưới, tiêu cho cây trồng cạn

- Phương pháp nghiên cứu xác định mức đảm bảo tưới, tiêu các cây trồng cạn chủ lực

Kết luận hội thảo, Ông Đỗ Văn Thành - Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi đã chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện đề tài nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại diện các đơn vị quản lý, chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo để hoàn thiện kết quả nghiên cứu. Ông Thành khẳng định Viện và đơn vị phối hợp, Trường Đại học Thủy lợi, sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các công nghệ và sản phẩm khoa học, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý để đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Một số hình ảnh tại Hội thảo.