Thành tích được ghi nhận

THÀNH TÍCH ĐƯỢC BỘ &  NHÀ NƯỚC GHI NHẬN

1. Tập thể Viện được tặng:  

.

Danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2015

.

Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2005, 2016

.

Huân chương Độc lập hạng 2 năm 2001

.

Huân chương Độc lập hạng 3 năm 1994

.

Huân chương Lao động hạng nhất năm 1991, 2021

.

Huân chương Lao động hạng 2 năm 1985

.

Huân chương Lao động hạng 3 năm 1978

.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng lao động Việt Nam biểu dương năm 1962

.

Cờ thi đua của Đảng Ủy khối các cơ quan kinh tế Trung ương năm 2006

.

Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2009.

.

Cờ thi đua của Chính Phủ năm 2009

.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2002

.

 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT năm  2007

.

Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước Lào, năm 2001

.

Bằng khen của Bộ ngoại giao về phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 2010.

2. Cá nhân được tặng:

.

Anh hùng lao động:   1 cán bộ

.

Huân chương lao động hạng 2: 2 cán bộ

.

Huân chương lao động hạng 3: (2000 - 2008): 16 cán bộ.

.

Huy chương vì sự nghiệp phát triển thủy lợi, phát triển nông nghiệp: 180 cán bộ.

.

Bằng khen của Chính phủ (2000 - 2008): 32 cán bộ.

.

Huy chương Lao động của Chính phủ Lào: 3 cán bộ.