Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia đề tài KC08.24/11-15 tại Hà Nội

2015.12.23 - 1866 lượt xem

Ngày 18.12.2015, tại Hà Nội, Hội đồng KH&CN cấp quốc gia đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, hiện trạng sử dụng nguồn nước mặt để cân bằng nước và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước bền vững cho vùng Nam Trung Bộ” (mã số KC08.24/11-15) do Viện Quy hoạch thủy lợi chủ trì, ThS. Đặng Thị Kim Nhung làm chủ nhiệm.

         Hội đồng nghiệm thu do GS. TS Đào Xuân Học làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng là các nhà khoa học đến từ các đơn vị như trường đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Hội địa chất Thủy văn Việt Nam, Trung tâm quy hoạch Tài nguyên nước Quốc gia, và các chuyên gia độc lập...

        Tham dự buổi nghiệm thu cấp cơ sở còn có sự hiện diện của các cán bộ đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm chương trình KC08/11-15, các cơ quan phối hợp thực hiện cùng các nhà khoa học, các cán bộ thực hiện Đề tài...

         Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã tính toán đánh giá, hệ thống hóa và bản đồ hóa toàn bộ tình hình hiện trạng và tiềm năng nguồn nước trong vùng Nam Trung Bộ; đánh giá được tác động của các hệ thống thủy lợi, thủy điện dòng chính tác động đến nguồn nước và rủi ro thiên tai trên các lưu vực sông chính trong khu vực này; tính toán nhu cầu nước cho giai đoạn hiện tại và tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu, từ đó tính toán được khả năng cân bằng nước trên các vùng sử dụng nước cho khu vực Nam Trung Bộ. Trên cơ sở kết quả tính toán cân bằng nước, đề tài đã đề xuất các giải pháp về quy hoạch công trình và phi công trình, về thể chế - chính sách quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước và phát triển nguồn nước bền vững cho khu vực này.

        Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh khu vực Nam Trung Bộ nói riêng, Việt Nam nói chung đang chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa; hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành chống hạn của Tổng cục Thủy lợi trong các năm 2013, 2014, 2015… Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá.

         Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu cấp quốc gia

 

 

 

 

 

Nguồn: Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tin cùng loại