Thông tin triển khai hoạt động khoa học công nghệ năm 2016

2015.12.16 - 760 lượt xem

Ngày 10/12/2015, Vụ Khoa học Công nghệ đã ký hợp đồng với Viện Quy hoạch Thủy lợi chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia từ năm 2015-2018.  

1. Nhiệm vụ 1: 

ĐTĐL.CN-57/15: Nghiên cứu tác động của các hoạt động phát triển đến dòng chảy và môi trường sinh thái vùng hạ du sông Mã, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động bất lợi và đảm bảo an toàn hạ du

Chủ nhiệm: PGS.TS Bùi Nam Sách - Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 36 tháng (2015-2018)

2. Nhiệm vụ 2:

ĐTĐL.CN-56/15: Nghiên cứu tính toán dòng chảy phục vụ công tác quản lý và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Cả trên cơ sở ứng dụng các mô hình toán và công nghệ viễn thám

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tuấn - Viện Quy hoạch Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 36 tháng (2015-2018)

Tin cùng loại