Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC08.24/11-15

2015.10.15 - 773 lượt xem

      Ngày 30/09/2015, Viện Quy hoạch Thủy lợi và Ban Chủ nhiệm đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC08/11-15 "Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, hiện trạng sử dụng nguồn nước mặt để cân bằng nước và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước bền vững cho vùng Nam Trung bộ”,    mã số KC08.24/11-15 do Ths. Đặng Thị Kim Nhung - Chủ nhiệm Đề tài, đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở tại Hà Nội do PGS. TS. Trần Viết Ổn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Sau khi nghe Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, các thành viên Hội đồng và các cán bộ tham gia buổi nghiệm thu đã có ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện nghiên cứu và giúp đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng vào thực tiễn.

Hội đồng bỏ phiếu với tỷ lệ 100% phiếu đạt.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu cấp cơ sở

 

(Theo Phòng K5 - Viện Quy hoạch Thủy lợi)

 

Tin cùng loại