Hội thảo cấp quốc gia của các thành viên Việt Nam thuộc Mạng lưới phát triển thủy điện bền vững

2015.07.30 - 513 lượt xem

Ngày 30-07-2015, tại khách sạn L’Opera Hà Nội số 29-Tràng Tiền,  cuộc hội thảo cấp quốc gia của các thành viên Việt Nam thuộc Mạng lưới phát triển thủy điện bền vững- NSHD (chương trình hợp tác giữa MRC- tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ) đã được tổ chức. Mục tiêu của cuộc hội thảo cấp quốc gia cho các thành viên nhằm  thảo luận làm thế nào thúc đẩy sự hợp tác, phát triển và mở rộng mạng lưới trong thời gian tới, cũng như tìm các phương hướng hoạt động trong giai đoạn cuối năm 2015 và năm 2016. 

Mở đầu buổi hội thảo. Ông Thái Gia Khánh – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi (một thành viên chủ chốt của mạng lưới GIZ tại Việt Nam) đã phát biểu chào mừng các thành viên GIZ đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam.

Hội thảo là cơ hội để các thành viên GIZ trong nước gặp gỡ trao đổi về những hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua, đưa ra được các bài học kinh, cũng như những trao đổi liên quan đến vấn đề làm thế nào để có thể tích hợp được các kiến thức về phát triển Thủy điện bền vững vào trong công tác nghiên cứu và giảng dạy của mình, đồng thời đưa ra những gợi mở về định hướng phát triển của mạng lưới trong thời gian tới.

Hội thảo diễn ra trong một ngày đã thành công và đưa ra được các đề suất liên quan đến kế hoạch đào tạo, nghiên cứu, hợp tác và mở rộng mạng lưới, cũng như công tác tìm kiếm thêm nguồn tài trợ giúp mạng lưới duy trì và phát triển bền vững.