Tuần (04/07/2022 - 10/07/2022)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Dự Hội thảo Quy hoạch TP. Cần ThơTheo Giấy mời Bộ KH&ĐT30/06, 09:48
14h00 Làm việc với một số cơ quan tại Bộ Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội01/07, 13:28
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h00 Duyệt nội dung đại hội điểm chi bộ Bắc Trung Bộ - Thuỷ vănBCH Đảng uỷ; Ban Chi uỷ BTB-TV 04/07, 11:34
15h00 Sơ kết công tác Đảng - Đảng uỷ BộTheo Giấy mời Bộ NN&PTNT30/06, 09:46
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
8h00 Duyệt nội dung đại hội điểm chi bộ Bắc Trung Bộ - Thuỷ văn 04/07, 11:35
Chiều Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:41
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Sáng Làm việc tại cơ quan 30/06, 09:46
13h30 Dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng Tổng cục Phòng, Chống thiên taiTheo Giấy mời Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội01/07, 13:34
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Sáng Làm việc tại cơ quan 30/06, 09:46
15h00 Sơ kết công tác 6 tháng của ViệnTheo Giấy mời HT 30101/07, 10:41
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Sáng Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
15h00 Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Viện HT 30101/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Sáng Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
15h00 Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Viện HT 30101/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Sáng Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
15h00 Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Viện HT 30101/07, 10:40
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
9h00 Đại hội điểm chi bộ Bắc Trung Bộ - Thuỷ Văn Theo Giấy mời HT 30104/07, 10:48
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
9h00 Đại hội điểm chi bộ Bắc Trung Bộ - Thuỷ Văn HT 30104/07, 10:47
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 01/07, 10:40
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.