Tuần (25/09/2023 - 01/10/2023)
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Xử lý công việc thường xuyên 25/09, 08:30
14h00 Họp BCH Đảng uỷ ViệnBCH ĐU P.20725/09, 08:30
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
14h00 Họp BCH Đảng uỷTheo lịch Viện trưởng P. 20725/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
8h30 Nghe báo cáo tiếp thu chỉnh sửa QHTL lưu vực sông HồngP. Bắc Bộ; Đê diều; TTCNTNN; KTTV; TL&TVCLN P. 30122/09, 18:20
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Công tác địa phươngP. Bắc Bộ; TTCNTNN Hưng Yên22/09, 18:20
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Làm việc về dịch vụ công tại Cục Thủy lợi; Bộ NNTheo Giấy mời Số 2 Ngọc Hà22/09, 18:20
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Họp Hội đồng Khoa học - Bộ KHCN Bộ KHCN25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
7h00 Công tác địa phươngA. Tuấn - PVT; P. Bắc Bộ Công ty Bắc Hưng Hải22/09, 20:47
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Họp tại Bộ Khoa học Công nghệ Bộ KHCN25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Làm việc tại cơ quan 25/09, 08:28
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Cập nhật
Viện trưởng
Đỗ Văn Thành
Phó Viện trưởng
Lương Ngọc Chung
Phó Viện trưởng
Thái Gia Khánh
Phó Viện trưởng
Đào Ngọc Tuấn
Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.