Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

2023.04.03 - 968 lượt xem

Bản tin đột xuất tình trạng hạn hán, thiếu nước hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải năm 2023

STT Nội dung chi tiết Tài liệu đính kèm
1 Nội dung bản tin tuần 24/3 - 30/3/2023 Tải về
2 Nội dung bản tin tuần 31/3 - 06/4/2023 Tải về
3 Nội dung bản tin tuần 7/4 - 13/4/2023 Tải về