CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

TUẦN THỨ 49 TỪ NGÀY 06/12/2021  ĐẾN 12/12/2021

NGÀY

LÃNH ĐẠO CHỦ TRÌ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

 Thứ hai
06/12/2021

 Đỗ Văn Thành

8h30  Giao ban tháng

LĐ Viện; P. KHTH*; A. Sách; P. TCHC; Trưởng các đơn vị

P.207

14h00  Làm việc tại Viện

 Lương Ngọc Chung

Sáng  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

Chiều  Làm việc tại Viện

 Thái Gia Khánh

Sáng  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

Chiều  Làm việc tại Viện

 Đào Ngọc Tuấn

Sáng  Giao ban tháng

13h30  Họp nghiệm thu các dự án phòng Môi trường

14h30  Họp nghiệm thu các dự án phòng Thủy văn

15h30  Họp nghiệm thu các dự án phòng Bắc Bộ

 Thứ ba
07/12/2021

 Đỗ Văn Thành

 Đi công tác địa phương

P. KHTH*

Đông Nam Bộ

 Lương Ngọc Chung

9h00  Họp triển khai công tác KHCN

A. Tuấn KHCN

P. 211

Chiều  Làm việc tại Viện

 Thái Gia Khánh

Cả ngày  Làm việc tại Viện

 Đào Ngọc Tuấn

Cả ngày  Làm việc tại Viện

 Thứ tư
08/12/2021

 Đỗ Văn Thành

 Đi công tác địa phương

P. KHTH*

Đông Nam Bộ

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại Viện

 Thái Gia Khánh

Cả ngày  Làm việc tại Viện

 Đào Ngọc Tuấn

Cả ngày  Làm việc tại Viện

 Thứ năm
09/12/2021

 Đỗ Văn Thành

 Đi công tác địa phương

P. KHTH*

Đồng bằng sông Cửu Long

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại Viện

 Thái Gia Khánh

Cả ngày  Làm việc tại Viện

 Đào Ngọc Tuấn

Cả ngày  Làm việc tại Viện

 Thứ sáu
10/12/2021

 Đỗ Văn Thành

 Đi công tác địa phương

P. KHTH*

Đồng bằng sông Cửu Long

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại Viện

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại Viện

 Đào Ngọc Tuấn

 Làm việc tại Viện

 Thứ bảy
11/12/2021

 Đỗ Văn Thành

 Lương Ngọc Chung

 Thái Gia Khánh

 Đào Ngọc Tuấn

 Chủ nhật
12/12/2021

 Đỗ Văn Thành

 Lương Ngọc Chung

 Thái Gia Khánh

 Đào Ngọc Tuấn

 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI