CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

TUẦN THỨ 13 TỪ NGÀY 27/03/2023  ĐẾN 02/04/2023

NGÀY

LÃNH ĐẠO CHỦ TRÌ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

 Thứ hai
27/03/2023

 Đỗ Văn Thành

8h30  Họp Quy hoạch PCTTTL

A. Tuấn KHCN và 1 số phòng liên quan

P. 207

8h30  Họp Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện

Phòng TC-HC

P. 207

10h00  Họp đề xuất danh mục sự nghiệp công 2023 của Viện

A. Chung - PVT; A. Mạnh - TP. KHCN*; A. Tuấn -TP. Bắc Bộ

Cục Thuỷ lợi

14h00  Báo cáo TC các dự án chuẩn bị đầu tư do Viện thực hiện

Phòng Bắc bộ; 02 Trung tâm

P. 203 - TCTL

10h00  Làm việc với phòng KHCN về triển khai đề tài Khoa học

TP. KHCN*

P. 207

14h00  Làm việc với phòng QHTL Bắc Trung Bộ (K4)

A. Chung - Phó VT; Phòng TCHC; KHTH; TCKT; KHCN&MT; KTTV; HTQT

P. 301

Chiều  Làm việc tại Bộ

Bộ NN&PTNT

 Lương Ngọc Chung

10h00  Họp đề xuất danh mục sự nghiệp công 2023 của Viện

Theo lịch Viện trưởng

Tại Cục Thuỷ lợi

 Làm việc tại cơ quan

14h00  Làm việc với phòng QHTL Bắc Trung Bộ (K4)

Theo lịch Viện trưởng

P. 301

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Đào Ngọc Tuấn

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Thứ ba
28/03/2023

 Đỗ Văn Thành

8h30  Làm việc về QHPCTTTL

A. Tuấn KHCN

P. 207

Chiều  Làm việc tại cơ quan

8h30  Làm việc tại Tổng cục phòng chống thiên tai

Chị Thuỷ TPĐĐ

TCPCTT

8h30  Họp Đảng uỷ

BCH Đảng uỷ

P. 207

Chiều  Làm việc với một số đơn vị của Cục Thuỷ lợi

Phòng KHCN; Bắc Bộ

Tại Cục Thuỷ lợi

14h30  Làm việc về chuẩn bị báo cáo QHPCTTTL

A. Tuấn TPKHCN*

P. 207

14:00  Nghe báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp (khối chăn nuôi - thủy sản)

TT Phùng Đức Tiến, TCTS*, Cục CN*, TY, QLCL, TTKN, Viện CN

2_A2

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại cơ quan

8h30  Họp Đảng uỷ

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Đào Ngọc Tuấn

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Thứ tư
29/03/2023

 Đỗ Văn Thành

8h30  Báo cáo các dự án chuẩn bị đầu tư do Viện thực hiện

A. Tuấn VP; P. BB; 2 Trung tâm; P. KHTH

P. 101-B6- Bộ NN

8h30  Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án ĐTCB

P. K5; Theo Giấy mời

Cục Thủy lợi

15h00  Họp Đảng Uỷ, Lãnh đạo Viện

BCH Đảng Uỷ; Lãnh đạo Viện

P. 207

8h30  Giao ban tháng

LĐ Viện; Phòng KKH; Thủ trưởng các đơn vị

P. 301

14h00  Báo cáo tình hình nguồn nước vụ Hè Thu 2003 khu vực Trung bộ - Tây Nguyên

A. Khánh - PVT; C. Nhung - TP. K5 chủ trì báo cáo*; A. Thành - TP. K4 phối hợp cung cấp tài liệu;

Cục Thuỷ lợi

09:00:  Nghe báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp (khối trồng trọt)

TT Lê Quốc Doanh, Cục TT*, BVTV, TTKN, VAAS, Viện CLTTP, Viện Ngô

2_A2

 Lương Ngọc Chung

Sáng  Làm việc tại cơ quan

15h00  Họp Đảng Uỷ, Lãnh đạo Viện

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

8h30  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 301

 Làm việc tại cơ quan

 Thái Gia Khánh

Sáng  Làm việc tại cơ quan

15h00  Họp Đảng Uỷ, Lãnh đạo Viện

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

8h30  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 301

14h00  Báo cáo tình hình nguồn nước hè thu khu vực Trung bộ - Tây Nguyên

Cục Thuỷ lợi

 Đào Ngọc Tuấn

8h30  Báo cáo các dự án chuẩn bị đầu tư do Viện thực hiện

Theo lịch Viện trưởng

P. 101-B6- Bộ NN

 Làm việc tại cơ quan

15h00  Họp Đảng Uỷ, Lãnh đạo Viện

Theo lịch Viện trưởng

P. 207

8h30  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 301

 Thứ năm
30/03/2023

 Đỗ Văn Thành

8h00  Làm việc với K4 về QHPCTTTL

Lãnh đạo phòng K4; A Tuấn KHCN

P. 207

8h30  Họp về sửa đổi Q/Đ 257/QĐ-TTg

C. Thủy -TP.ĐĐ

TCPCTT

14h00  Làm việc với phòng QHTL Bắc Bộ; QH Đê điều về QHPCTTTL

Lãnh đạo 2 phòng và A Tuấn KHCN

P. 207

 Đi công tác địa phương

Phòng QHTL Bắc Bộ; TTCNTNN

Hải Dương

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Đào Ngọc Tuấn

 Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

 Thứ sáu
31/03/2023

 Đỗ Văn Thành

Sáng  Làm việc tại cơ quan

8h00  Triển khai nhiệm vụ điều chỉnh QĐ số 257/QĐ-TTg

Mời P.Bắc Bộ; P.Đê điều; P.Thuỷ văn; P.Kế hoạch tham dự

tại P.207

Chiều  Làm việc với phòng QHTL Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về QHPCTTTL

Lãnh đạo phòng K5 và A Tuấn KHCN

P. 207

9h00  Làm việc về QHPCTTTL (Báo cáo Slide)

Mời A. Nguyễn Văn Tuấn* tham dự

tại P.207

8h30  Giao ban tháng ( Hoãn)

LĐ Viện; Trưởng các đơn vị

P. 301

14h00  Làm việc về QHPCTTTL (Báo cáo Slide)

Mời A. Nguyễn Văn Tuấn* tham dự

tại P.207

9h00  Tiếp công dân

A.Tuấn PVT, A.Trung TTra nhân dân, LĐ phòng TCHC

P. 207

 Làm việc tại cơ quan

 Lương Ngọc Chung

 Làm việc tại cơ quan

8h30  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 301

 Thái Gia Khánh

 Làm việc tại cơ quan

8h30  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 301

 Đào Ngọc Tuấn

8h30  Giao ban tháng

Theo lịch Viện trưởng

P. 301

 Làm việc tại cơ quan

 Thứ bảy
01/04/2023

 Đỗ Văn Thành

 Lương Ngọc Chung

 Thái Gia Khánh

 Đào Ngọc Tuấn

 Chủ nhật
02/04/2023

 Đỗ Văn Thành

 Lương Ngọc Chung

 Thái Gia Khánh

 Đào Ngọc Tuấn

 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI