Họp tiến độ dự án “Xây dựng và triển khai hệ thống dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

2022.02.17 - 2284 lượt xem

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng và triển khai Hệ thống Dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”, ngày 15/02/2022, Các đơn vị gồm Deltares, Royal HaskoningDHV (Hà Lan), Suez (Pháp) và Viện Quy hoạch Thuỷ lợi (Việt Nam) tổ chức họp trực tuyến cập nhật tiến độ dự án. Tham dự cuộc họp, về phía Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, có PGS.TS. Bùi Nam Sách, phó chủ nhiệm dự án, lãnh đạo và chuyên viên phòng ĐT, HTQT cùng các chuyên gia phụ trách các hợp phần.

Trong khuôn khổ cuộc học, các bên tham dự đã được nghe báo cáo, cập nhật tiến độ dự án, các kết quả đã đạt được đến thời điểm hiện tại, số liệu tính toán kỹ thuật. Các bên cũng thảo luận và thống nhất kế hoạch tiếp theo dự án.

Dự án “Xây dựng và triển khai Hệ thống Dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn” là một phần của khoản tài trợ 0462-VIE: dự án Môi trường đô thị và thích nghi biến đổi khí hậu do Quỹ URF – Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Mục tiêu chính của dự án “Xây dựng và triển khai Hệ thống Dự báo và cảnh báo lũ cho Hội An và lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn” là cải thiện các công tác dự báo và cảnh báo cũng như khả năng ứng phó của chính quyền và xã hội để giảm thiểu tác động của thiên tai liên quan đến khí tượng trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Dự án được thực hiện từ tháng 3/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành báo cáo tiến độ số 02 và số 03. Dự kiến trong quý I và quý II năm 2022 dự án tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, báo cáo cũng như tổ chức các khoá tập huấn về công cụ mô hình, hệ thống FEWS. 

Tin cùng loại